Båtbillett Ole Bull

page view image

Tickets Not Available

Time slots
Selected date
event image

Arrangementsinformasjon

Tur retur Buena kai-Lysøen med båten Ole Bull 

Rutetider (14. mai – 15. september 2023):

Tirsdag – søndag: Avgang fra Buena kai hver hele time fra kl. 11.00, med siste retur fra Lysøen 16.30.

Fra Buena kai: kl. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Fra Lysøen: kl. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

Billetten gjelder hele dagen.

NB: Det går ingen båt på mandager

Mer informasjon: Lysoen.no


Return ticket Buena kai - Lysøen with the ferry boat Ole Bull 


(14 May - 15 September 2023)


Tuesday - Sunday: Departure from Buena kai every hour from 11.00, last return from Lysøen 16.30

From Buena kai: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

From Lysøen: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

The ticket is valid the whole day.

NB: There are no ferry boat on Mondays

More information: Lysoen.no

Restriksjoner

Ikke plassbestilling.
Hvis båten er full må en vente til neste avgang.

Seat reservation not possible.
If the ferry boat is full, you will have to wait for the next trip.

Tags

lysøen
båtbillett
Organizer
Kode