page view image

Båtbillett Ole Bull

Time slots

søndag 22 mai 2022

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Arrangementsinformasjon
event image

Tur retur Buena kai-Lysøen med båten Ole Bull 

Rutetider (18. mai – 15. september 2021):

Tirsdag – søndag: Avgang fra Buena kai hver hele time fra kl. 11.00, med siste retur fra Lysøen 16.30.

Fra Buena kai: kl. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Fra Lysøen: kl. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

Billetten gjelder hele dagen.

NB: Det går ingen båt om mandager


Return ticket Buena kai - Lysøen with the ferry boat Ole Bull 


(18 May - 15 Spetember 2022)


Tuesday - Sunday: Departure from Buena kai every hour from 11.00, last return from Lysøen 16.30

From Buena kai: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

From Lysøen: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

The ticket is valid the whole day.

NB: There are no ferry boat on Mondays

lysøen
båtbillett

Restriksjoner

Ikke plassbestilling.
Hvis båten er full må en vente til neste avgang.

Seat reservation not possible.
If the ferry boat is full, you will have to wait for the next trip.